3B Kloakrensning, slamsugning og Tv-inspektion
Aut. kloakmester

Vi tilbyder:

¤ Kloakrensning
¤ Slamsugning
¤ Højtrykspuling
¤ Tv-inspektion
¤ Aut. kloakmester
¤ Reparation af kloaker
¤ Punkt-renoveringer
¤ Strømpeforing
¤ Fejlfinding

Vi tilbyder:

¤ Spuling af faldstammer
¤ Renovering af faldstammer (1 dag )
¤ Spuling af affaldsskakte ( 60 l/min.)
¤ Fast aftale på tømning af brønde
¤ Grave-opgaver
¤ Sandblæsning ( specialopgaver )
¤
Forsikringsopgaver
¤ Tømning af fedtudskillere
¤ Tømning af køkken/tagbrønde

Ring for yderligere informationer

Privat og erhverv. Døgn & weekendvagt.

v/ Lars og Peer Meldgaard Jepsen, Musvågevej 27, 9230 Svenstrup J

98 18 99 80