Et afløbssystem, der ikke fungerer, eller toiletter, der ikke kan skylle ud, kan føre til både praktiske gener og voldsomme lugtgener.

Oplever du gentagne tilstoppelser af dine afløb, og kan problemet ikke afhjælpes ved regelmæssig rensning og brug af svupper, kan tilstoppelsen skyldes skader på rørsystemet eller  kloakken. Derfor bør du altid kontakte en fagmand, hvis problemet er tilbagevendende – eller hvis du ikke selv kan fjerne tilstoppelsen.

Regelmæssig rens og vedligehold af dine afløb vil effektivt kunne forhindre tilstoppelse og sikre, at afløb fra håndvaske og gulvafløb fungerer, som de skal – og at tilstoppelserne ikke udvikler sig til større skader andre steder i systemet. Ved gentagne tilstoppelser eller fejl på kloakledningen, er det derimod altid vigtigt at kontakte en fagspecialist. Ofte vil vi kunne afhjælpe problemet ved en grundig spuling og rens af rørene, i andre tilfælde må vi bruge TV-inspektion for at lokalisere roden til problemet, hvis gennemspuling ikke er tilstrækkelig.

Gode råd til at undgå tilstoppede afløb

  • Hæld ikke fedtstof i vasken, da det størkner og får afløbet til at stoppe til. Madlugt i kloakken kan desuden tiltrække rotter.
  • Smid aldrig bleer og hygiejnebind i toilettet
  • Hæld aldrig opløsningsmidler i afløbet! Maling, terpentin, olie og afløbsrens kan skade kloakrør og forkorte deres levetid.
  • Brug generelt mindre vand – det skåner boligens afløb.
  • Vær opmærksom på tegn på rotter: Rotter kan forårsage en lang række skader på husets kloak og afløb. Tegn på rotter kan være afføring, gennemgnavede madvarer eller bygningsdele samt puslelyde og lugte.
  • En stærk kloaklugt fra dine afløb er ofte tegn på, at der ikke er mere vand i dine vandlåse. Prøv at hælde et par liter vand i gulvafløb, håndvaske og toiletter – det kan meget vel afhjælpe problemet.
  • Skyller vandet langsomt ud, kan det skyldes en tilstoppelse på kloakledningen. Fjern evt. dækslet til rensebrønden for og se, om det der ligger brugt papir, sten eller sand i bunden. En lille smule brugt papir i bunden har ikke nogen betydning og vil automatisk blive skyllet ud. Er der derimod så meget brugt papir, at du ikke kan se de nederste rør i rensebrønden, kan det være tegn på fejl eller skade på kloakledningen. Kontakt i det tilfælde altid en fagmand. Hos 3B Kloakrensning vil vi i første omgang gennemspule ledningen, hvilket i langt de fleste tilfælde vil være nok til at lokalisere årsagen til problemet.
  • Ved gentagne tilstoppelser af dine afløb kan det igen være en god idé at tjekke rensebrønden. Ligger der sand og sten i bunden kan det være tegn på rørskade. Også her bør du kontakte 3B Kloakrensning for at lokalisere problemet og dets omfang.
  • Sørg for, at kloakdækslet slutter tæt og undgå, at rødder vokser ind i rørene ved at fjerne store træer i nærheden af kloakken.

Tilstoppet vask

Ofte vil lugtgener fra en stoppet vask kunne afhjælpes ved at hælde et par liter kogende vand direkte i afløbet. Denne metode kan også bruges forebyggende til at undgå, at afløbet i vasken stopper til – hvis du sørger for regelmæssigt at hælde kogende vand i afløbet, gerne et par gange om ugen, og efterfølgende renser afløbet for hår og skidt.

Hjælper dette ikke, er det et tegn på en mere alvorlig tilstopning. Her er første skridt at tømme vandlåsen. Den sidder under vasken, hvor vandrøret buer, og kan skrues løs uden brug af værktøj. Hold en skål under vandlåsen, inden du fjerner den.

Løses problemet heller ikke ved at tømme vandlåsen, så kontakt 3B Kloakrensning. Det kan være tegn på tilstopning et andet sted i rørsystemet eller evt. rørskade.

Tilstoppet faldstamme

En tilstoppet faldstamme er et normalt forekommende problem, som skyldes mange års ophobning af fedt, kalk og snavs. Det er imidlertid et problem, der kræver professionel assistance i form af rensning/gennemspuling af faldstammen. Hvis ikke der gøres noget ved problemet, kan det medføre større skader på rørene i faldstammen. Kontakt 3B Kloakrensning, hvis du er i tvivl, om faldstammen er tilstoppet, og hvilken behandling der er nødvendig. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering og et uforpligtende tilbud på afhjælpning af dit problem.

Tilstoppet toilet

Hvis dit toilet er stoppet, eller vandet siver langsomt ud, kan du som det første forsøge at hælde en spand vand i toilettet, og se om trykket fjerner proppen. Virker det ikke, kan du prøve med en svupper. Giv det et par forsøg, og hjælper det ikke på problemet, så kontakt 3B Kloakrensning.

Det er også en god idé at få tjekket dit afløb og kloakken af en fagmand, hvis dit toilet gentagne gange stopper til. Ved at opdage evt. skader i tide, kan du derved undgå, at problemet udvikler sig til en omkostningstung skade.

Ofte vil det være tilstrækkeligt at  afmontere toilettet for dernæst at spule afløbet under toilettet igennem for at fjerne den evt. tilstopning. Andre gange er det ikke nok med en gennemrensningen, hvis det viser sig, at tilstopningen skyldes slidte eller beskadigede kloakrør, manglende hældning på rørene eller rotter. Med TV-inspektion kan vi klarlægge årsagen, når en rensning ikke kan fjerne tilstopningen. Viser der sig at være skader på rør eller kloak, vil der i langt de fleste tilfælde være tale om en forsikringsskade.

Tilstoppet gulvafløb

Et stoppet gulvafløb kan føre til kraftige lugtgener. Det gælder især fra afløb, der benyttes flittigt i husholdningen til fx vaske- eller opvaskemaskine. Lugtgenerne fra gulvafløb skyldes bakterier, der lev af hår- og sæberester, der hober sig op i selve afløbet og i ledninger, der fører til afløbet.

Du kan reducere affaldsophobningen og dermed lugtgenerne ved jævnligt at hælde et par liter kogende vand direkte i afløbet og ved cirka en gang om måneden at skrue risten af og rense afløbet.

Afhjælper dette ikke lugtgenerne, bør du kontakte 3B Kloakrensning, da der i så fald kan være tale om skader på rørnettet eller i kloakken. Vi kommer ud for at besigtige afløbene og vil så kunne klarlægge årsagen til lugtgenerne, evt. ved brug gennemspuling af afløbet og/eller af TV-inspektion.

Vand i kælderen

Tømning og vedligeholdelse af kloakker er meget vigtigt, ikke mindst som følge af de skybrud og enorme regnmængder, vi oplever her i Danmark, og som fører til oversvømmede kældre og kloakker. For at undgå vand i kælderen kan det også være fornuftigt at sikre kælderen mod tilbageløbende spildevand ved fx at installere et højvandslukke eller en pumpebrønd. Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med at sikre din kælder imod oversvømmelse.