Som boligejer er det dig, der har ansvaret for de kloakrør, der ligger på matriklen. Derfor er det vigtigt at passe godt på dem, for det kan blive en omkostningstung omgang at få dem repareret eller i værste fald få lagt helt nye ind.

Er skaden først sket, er der derimod ikke så meget at gøre ud over at få skaden udbedret. Når vi konstaterer skade på dit kloaksystem, vil der dog i mange tilfælde være tale om en forsikringsskade.

Lad os hjælpe med kontakten til forsikringsselskabet

Forsikringsselskaberne dækker imidlertid forskelligt, og det kan være svært at finde rundt i det enkelte selskabs betingelser. Når vi har konstateret en skade på dit kloaksystem, tilbyder vi derfor at hjælpe dig med kontakten til dit forsikringsskab – herunder anmeldelse af skaden, detaljeret redegørelse og dokumentation for skaden, omfang og løsning på problemet.

Det er ikke nødvendigt, at du kontakter dit forsikringsselskab, inden du kontakter os. Når vi har konstateret en skade, der som udgangspunkt er forsikringsdækket, tager vi kontakt til dit forsikringsselskab, hvis du ønsker det.

Hjælp til afviste kloakskader

Sker det, at forsikringsselskabet afviser en anmeldt kloakskade, som enten du selv eller vi har anmeldt for dig, hjælper vi også gerne i det videre forløb. I det tilfælde vil vi kontakte dit forsikringsselskab for en uddybende forklaring på afvisningen. Er vi ikke enige i deres afgørelse, kan vi efterfølgende indhente yderligere dokumentation for skaden og årsagen hertil. Ved afviste forsikringsskader er vi altså på “dit hold”.

Udvidet forsikring

Har du en udvidet ejerskifteforsikring på dit hus, dækker den bl.a. ulovlige kloak- og stikledninger samt større og alvorlige rør- og kloakskader. En udvidet ejerskifteforsikring har en løbetid på minimum 5 år.

De fleste forsikringsselskaber tilbyder desuden forskellige tilvalg til husforsikringen med en udvidet vand- eller kloakforsikring, der dækker skader forårsaget af vand, fx ved oversvømmede kældre eller opstigende kloakvand.