Har I – eller har I mistanke om, at I har – fået rotter, er det vigtigt at få gjort noget ved det. Rotter er skadedyr, som kan forårsage store ødelæggelser på bl.a. kloak- og el-installationer og sprede alvorlige sygdomme. Når rotter får adgang til en forretning eller privat hjem, kan de forurene fødevarer og efterlade ekskrementer – og begge dele udgør alvorlige smittekilder.

Bekæmpes rotterne ikke effektivt og i tide, kan det med andre ord få vidtrækkende  konsekvenser.

Tegn på rotter og rotteaktivitet

Får du øje på levende rotter i dit hus eller på din grund, er problemet af alvorligt omfang. Oftest  er det sjældent, at du får en levende rotte at se, selvom der er et rotteproblem i dit hus eller på din grund er. Rotter er nemlig meget sky og mest aktive om dagen, og derfor er det ikke selve dyret, du skal være mest opmærksom på, men derimod de indirekte tegn på deres aktivitet.

Hyppige tegn på rotteaktivitet er:

 • Pludseligt opståede huller i græsplæne eller bede uden opskrabet jord omkring.
 • Lyde fra loft, vægge eller husmure (gnavelyde, puslelyde og hvinen)
 • Lugt – rottelugten er meget kraftig og minder om en blanding af kloak og grisestald. Lugten er især markant i nærheden af reden.
 • Løbespor – rotter afsætter et spor på deres faste ruter. Sporet består af kirtelsekret og urin og kan ses på blandt andet rør og kabler eller langs vægge.
 • Rotteeskrementer – ca. 17 mm lange og 6 mm tykke
 • Nedsunkne fliser eller belægning – rotternes omfattende gravearbejde i tunneler i jorden kan underminere jorden under fx. terrasse og indkørsel.
 • Huller i vægge og gulve – små runde huller indvendigt i boligen kan være tegn på rotter. Vær særligt opmærksom på friske afgnavede materialer som træspåner og gips.
 • Rottereder – rotten laver sin rede af det tilgængelige materiale og på uforstyrrede steder som i hulrum under gulvet eller i hulmure, affaldsdynger eller i kælderrum uden aktivitet.

Professionel bekæmpelse af rotter

For at sikre en effektiv bekæmpelse af jeres ubudne gæster – og for at sikre, at de ikke kommer igen – er det altafgørende, at I får den rette løsning. Rottebekæmpelse kræver altid professionel hjælp. På den måde er du sikret, at problemet løses hurtigt, effektivt og korrekt. Og samtidig kan du få hjælp og vejledning til, hvordan du fremadrettet kan forebygge rottebesøg.

Hos 3B Kloakrensning anvender vi forskellige rottebekæmpelsesmetoder, afhængigt af den enkelte situations behov. Vi benytter blandt andet:

 • TV-inspektion for at lokalisere problemet og omfang.
 • Effektive behandlingsmetoder, som er sikre for både mennesker og kæledyr.
 • Rotteforebyggende behandling, bl.a. montering af rottespærre.

Herudover tilbyder vi professionel rådgivning og vejledning til, hvordan I kan forebygge problemer med rotter. Og vi hjælper også gerne med indberetning af forsikringsskade i forbindelse med rotter.

Rottesikring

3B Kloakrensning tilbyder rottesikring til meget konkurrencedygtige priser. Når vi arbejder med rottesikring, er det altid vores autoriserede kloakmester, der monterer og godkender rottesikringen samt udfører eftersyn.

Vi tilbyder rottesikring til private fra kr 2.999 inkl. moms. Prisen indeholder montering af rottestop, godkendelse, eftersyn samt vedligeholdelseplan.

Vi udfører naturligvis også rottesikring for erhvervskunder. Her gennemgår vi kloaktegningen sammen med kunden og finder den økonomisk og funktionelt mest optimale løsning.

Kontakt 3B Kloakrensning, hvis I har brug for professionel hjælp til at komme af med jeres rotteproblem eller har ønsker yderligere information.